Bestyrelsen

Bestyrelsen i FDF Fredericia Søndermarken arbejder for at skabe de bedste rammer for alle medlemer i kredsen. Vi afholder valg på vores årlige generalforsamling i februar/marts, hvor halvdelen af bestyrelsen vælges på skift. Kredsledelsen er desuden en fast del af bestyrelsen og vælges for en toårig periode af lederflokken i maj.

Bestyrelsen består nu af:

 • Mona Frankby (formand)
  Ansvar: Årshjul for bestyrelse, generalforsamling, kontakt til samrådet. Bestyrelsesmøder.
 • Martin Skovdal (kasserer)
  Ansvar: Tegningsret, ansvar for økonomi, kontingent opkrævning.
 • Henrik Jakobsen (forældrerepræsentant)
  Ansvar:
 • Jakob Jensen (lederrepræsentant)
  Ansvar: Bygnings- og indretningsansvarlig.
 • Simon Fauerskov (forældrerepræsentant)
  Ansvar: Forsikringer, affald, genbrug. Samværsregler. Hjemmeside.
 • Britt Raadshøj (menighedsrepræsentant)
  Ansvar: Kontakt til menighedsråd, bestyrelsesreferat, kontakt med skolen.
 • Katrine Fauerskov (Kredsleder)
  Ansvar: Ledelse af kredsens ledere, lederfællesskab, medlemsregistrering, årlig indberetning.

 

Bestyrelsen arbejder lige nu med…

For at skabe ejerskab og gennemsigtighed har vi valgt at lave dette afsnit hvor vi løbende opdaterer med hvad vi arbejder med pt.:

Bålhytte

I de seneste år har vi samlet ind til en bålhytte. Det er et stort projekt, som allerede nu har trukket flere tænder ud på vores frivillige bestyrelsesflok. Vi har gennem den seneste tid desværre måtte erkende at det er umuligt at få tilladelse til at bygge en permanent bålhytte. Derfor arbejder vi videre med en mobil-bålhytte, som dermed ikke er en fast installation. MEN pga af en ny lokalplan for marken bag os, er vi nødt til at afvente, hvordan marken fremover skal bruges.

Indretning af Kernen

Vi har allerede nået langt, men vi vil stadig gerne gøre vores kredshus Kernen mere brugervenlig og ikke mindst udnytte huset mere optimalt. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre de fysiske rammer både ude og inde.

Fast lavt kontingent – og en hjælpende hånd 2 gange årligt

pr. 1. august 2018 er kontingentet i FDF Fredericia Søndermarken 400 kr. halvårligt.
Derudover hjælper man to gange årligt med eksempelvis. juletræssalg, havedag, vedligeholdelses-opgaver eller andet.

Arrangement-medlem

Vi har indført et nyt kontingent for de børn og voksne som ikke går på ugentlig hold, men som ønsker at fastholde et medlemsskab i FDF og ønsker at kunne deltage på arrangementer og lejre. Arrangementet koster 200kr. halvårligt.