Bestyrelsen

Bestyrelsen i FDF Fredericia Søndermarken arbejder for at skabe de bedste rammer for alle medlemer i kredsen. Vi afholder valg på vores årlige generalforsamling i februar/marts, hvor halvdelen af bestyrelsen vælges på skift. Kredsledelsen er desuden en fast del af bestyrelsen og vælges skiftevis for en toårig periode af lederflokken.

Bestyrelsen består pt. af:

 • Kristian Stenholdt
  Ansvar: 
 • Jonas Oxholm Sørensen
  Ansvar: Indkaldelse til Årsmøde.

 • Martin Skovdal (kasserer)
  Ansvar: Tegningsret, ansvar for økonomi, kontingent opkrævning, forsikringer, årlig indberetning.

 • Jakob Jensen
  Ansvar: Bygnings- og indretningsansvarlig.
 • Simon Fauerskov
  Ansvar: Medlemsregistrering. Web og hjemmeside. Affald, genbrug. 
 • Sussi Sandgreen
  Ansvar: Årshjul for bestyrelse, kontakt til samrådet. Indkaldelse til bestyrelsesmøder.
 • Rikke Kjølby
  Ansvar: Kontakt til Hannerup Kirke.
 • Amalie Eriksen (Kredsleder)
  Ansvar: Ledelse af kredsens ledere, lederfællesskab, medlemsregistrering.