Bestyrelsen

Bestyrelsen i FDF Fredericia Søndermarken arbejder for at skabe de bedste rammer for alle medlemer i kredsen. Vi afholder valg på vores årlige generalforsamling i februar/marts, hvor halvdelen af bestyrelsen vælges på skift. Kredsledelsen er desuden en fast del af bestyrelsen og vælges for en toårig periode af lederflokken.

Bestyrelsen består pt. af:

 • Britt Raadshøj (formand)
  Ansvar: Årshjul for bestyrelse, generalforsamling, kontakt til samrådet. Kontakt til Hannerup Kirke. Bestyrelsesmøder.
 • Martin Skovdal (kasserer)
  Ansvar: Tegningsret, ansvar for økonomi, kontingent opkrævning.
 • Jakob Jensen (lederrepræsentant)
  Ansvar: Bygnings- og indretningsansvarlig.
 • Simon Fauerskov (menigt medlem)
  Ansvar: Forsikringer, affald, genbrug. Samværsregler. Hjemmeside.
 • Ditte Hansen (forældrerepræsentant)
 • Anette Falk Bøgebjerg (forældrerepræsentant)
 • Katrine Fauerskov (Kredsleder)
  Ansvar: Ledelse af kredsens ledere, lederfællesskab, medlemsregistrering, årlig indberetning.