24260322 | FDF Fredericia Søndermarken, Skovvej 50, 7000 Fredericia | MobilePay:52100 fdf@fdf-son.dk

Bestyrelsen

Bestyrelsen i FDF Fredericia Søndermarken arbejder for at skabe de bedste rammer for alle medlemer i kredsen. Vi afholder valg på vores årlige generalforsamling i februar/marts, hvor halvdelen af bestyrelsen vælges på skift. Kredsledelsen er desuden en fast del af bestyrelsen og vælges for en toårig periode af lederflokken i maj.

Bestyrelsen består nu af:

  • Sussi Sandgreen (formand)
  • Martin Skovdal (1. kasserer)
  • Henrik Jakobsen (forældrerep.)
  • Jakob Jensen (forældrerep.)
  • Simon Fauerskov (lederrep.)

 

Bestyrelsen arbejder lige nu med…

For at skabe ejerskab og gennemsigtighed har vi valgt at lave dette afsnit hvor vi løbende opdaterer med hvad vi arbejder med pt.:

Bålhytte

I de seneste år har vi samlet ind til en bålhytte. Det er et stort projekt, som allerede nu har trukket flere tænder ud på vores frivillige bestyrelsesflok. Vi har gennem den seneste tid desværre måtte erkende at det er umuligt at få tilladelse til at bygge en permanent bålhytte. Derfor arbejder vi videre med en mobil-bålhytte, som dermed ikke er en fast installation.

Indretning af Kernen

Vi har allerede nået langt, men vi vil stadig gerne gøre vores kredshus Kernen mere brugervenlig og ikke mindst udnytte huset mere optimalt.

Kernekræfter

Vi har længe ønsket at samle vores mange hjælpende hænder i en form for støtteforening. Kernekræfter hedder gruppen, hvor forældre, tidligere ledere, passive ledere, venner af kredsen, bedsteforældre og andre interesserede kan melde sig ind og dermed få tilbud om at hjælpe med diverse opgaver og arrangementer m.v.

Nyt kontingent

pr. 1. januar er kontingentet i FDF Fredericia Søndermarken 800 kr. halvårligt.
MEN: Hvis man som forældre/bedsteforældre tager en tjans (eks. juletræssalgs-vagt, vedligeholdelses-opgaver eller andet) får man 50% rabat på kontingentet – og dermed er prisen kun 400 kr. halvårligt.
Dvs. Snupper en forældre en vagt ved vores juletræssalg får man rabat på kontingentet på den kommende halvårs betaling.

Man er naturligvis også velkommen til at betale fuldt kontingentpris og dermed ikke tage en tjans.

Share This