Sådan behandler vi dine data

Vi har altid forsøgt at gøre det helt enkelt, let og gennemskueligt. Derfor er det helt naturligt for os, at vi passer godt på dine data, som du vælger at give os. Herunder kan du se vores forløb og læse hvor og hvordan vi opbevarer dine data.

 

Indmeldelse

Vi modtager din skriftlige indmeldelse som vi herefter indskriver i FDFs online medlemsregistreringsprogram CARLA. Forbundet FDF står for CARLA og passer på data heri. Din skriftlige indmeldesblanket gemmes fysisk aflåst hos den til enhver tid siddende kredsleder, kasserer eller bestyrelsesformand. Disse gemmes indtil 5 år efter udmeldelse, ift. gældende lovgivning.
Indmeldelsen indeholder ikke personnummer.

 

Når du tilmelder dig noget via hjemmesiden

Når du tilmelder dig noget via FDF-son.dk, indtaster du selv dine oplysninger på en formular. Når du trykker »Send«, accepterer du vores behandling af dine data. Breezing Forms sender fra hjemmesiden, som hostet på Gigahost.dk, en mail afsted til den arrangement-ansvarlige leders mail. Her gemmes mailen indtil arrangementet er afholdt og herefter slettes mailen. Ved større arrangementer kopieres dele af oplysningerne ind i et Exel-ark, så vi har styr på antal tilmeldte og har deres oplysninger let tilgængeligt i tilfælde af sygdom m.v.

Når du tilmelder dig noget på papir

Når du tilmelder dig ved skriftligt at udfylde et stykke papir, gemmer vi papiret indtil arrangementet, lejrturen eller hvad det nu er du har tilmeldt dig, er overstået. Herefter destrueres alle tilmeldinger.

SMS, messenger og mails

Når vi kommunikere via mail eller SMS, gemmer vi ligeledes al kommunikation indtil det ikke længere er relevant. F.eks. hvis en forældre melder afbud til et møde slettes sms’en med det samme, men hvis du sender os en mail med info til en lejr eller andet kommende arrangement, beholder vi mailen indtil arrangementet er overstået.

Sociale medier

Vi ligger jævnligt billeder, film m.v op på de sociale medier. det gør vi, da de ofte kan vise den gode stemning og meget præcis fortælle hvad det er vi laver til FDF. Dermed er billederne både tænkt som gode minder for vores medlemmer, men også god ekstern reklame for FDF.

 

Vi spøger altid, men ellers råb højt

Vi sørger altid for at indhente mundtlige og skriftlige tilladelser til at bruge film, fotos m.v. af medlemmerne på FDF’s medier, profiler, sociale medier og hjemmesider. Har vi alligevel lagt noget op, som du mener ikke skal ligge der kan du altid kontakte os på kernen@FDF-son.dk – og vi fjerner det.

Kontakt os – og vi sletter!

Hvis du mener at vi har data liggende på dig, som du ikke ønsker vi skal have, kan du altid bede om at se de data, ligesom vi til enhver tid vil slette dine data, såfremt vi ikke bryder lovgivning, love og regler.

 

Har du forslag til forbedringer?

Vi vil rigtig gerne gøre det godt. Derfor er vi også meget åbne for forslag som vil gøre din oplevelse hos os endnu bedre og mere sikker. Tøv ikke med at skrive til os på kernen@FDF-son.dk